Webic Solutions AB

Posted on Dec 16, 2013 in Nyheter

Webic är sedan 2013-12-16 ombildat till aktiebolaget Webic Solutions AB, org.nr. 556954-7432. Fokus ligger nu på bokningstjänsten web-book.se samt integrerade bokningstjänster för detta. Arbetar även på konsultbasis åt snösvängen.se.